Coaching

Certificeret coaching med fokus på fremtiden. Vi har hjulpet mange med at forløse sit unikke potentiale.

Coaching sætter fokus på nutid og fremtid.

I lemo-recruitment er vi Mannaz certificerede i 5K coachingmodellen. Modellen styrer coachen og dig igennem et forløb der sikrer, at du efter coaching samtalen, eller samtalerne, er i stand til selv at sætte en klar retning for at nå dine arbejdsrelaterede eller private mål.

Coaching er en metode der sætter fokus på nutid og fremtid, ved at tage udgangspunkt i de ressourcer som mennesket har til at arbejde sig frem imod et ønsket mål. Det er en løsnings- og mulighedsbaseret metode, der har idégrundlag i, at det enkelte menneske selv har svarene, men at mennesket ofte har brug for hjælp til at aktivere disse svar i form af spørgsmål, et specifikt begrebsapparat og konkrete handlemåder. En coach fortæller dig således ikke hvad du bør gøre, men ved hjælp af spørgeteknik udfordrer coachen dig på dine perspektiver og egne fortællinger om det du gerne vil nå i dit professionelle eller private liv. Coachen stiller spørgsmålene, og du giver svarene.

Coachingprocessen ser overordnet således ud:

  1. Kontekst – hvad er den helt konkrete årsag til, at samtalen ønskes?
  2. Klart mål – hvad er det præcist som ønskes, når coaching samtalen er tilendebragt?
  3. Konsekvens – hvilke konsekvens(er) har det, hvis nuværende tilstand ikke ændres?
  4. Kreativitet – hvilke muligheder ses for at løse den nuværende tilstand?
  5. Kontrakt – hvad skal helt konkret gøres, når coaching samtalen er tilendebragt?

Ønsker du en snak om muligheder og pris på et coachingforløb, så kontakt os endelig.