Kandidatudtalelse – Søren Simmelsgaard

Kandidaten i centrum

Jeg blev uopfordret kontaktet af Morten fra lemo-recruitment.

Det drejede sig om en CFO stilling.

Morten kunne ikke sige noget om virksomheden, da der var tale om en rekruttering i en organisationsændring.

Morten formåede virkelig at pirre til min nysgerrighed ved virkelig godt at ”sælge” virksomheden og stillingen via jobindholdet, virksomhedens fremtidsperspektiver og udviklingsmulighederne i jobbet.

Jeg kunne naturligvis ikke få noget at vide om selve virksomheden før ved den første formelle samtale, som jeg fik at vide skulle foregå sammen med den administrerende direktør og bestyrelsesformanden.

Men det var en virkelig god proces, hvor jeg klart kunne mærke, at jeg var i centrum som en mulig kandidat.

Jeg havde i hele forløbet fornemmelsen af, at jeg var den rette person til stillingen, hvilket gjorde, at jeg kunne fokusere 100 % på at mærke efter, om det var det rette job, frem for at fokusere på om jeg nu sagde og gjorde det rigtige under samtalerne.

Søren Simmelsgaard, CFO, Klimadan A/S