Persondatapolitik

Vores webstedsadresse er: https://www.lemo-recruitment.dk.

Persondatapolitikken er senest opdateret den 14. maj 2021.

Persondatapolitik for vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Jobagent tilmelding, upload af CV/ansøgning , outplacement- og rekrutteringsopgaver

I lemo-recruitment ApS prioriterer vi persondatapolitik, datasikkerhed og fortrolighed højt. Nedenfor redegøres for, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som du har overdraget os i forbindelse med indsendelse af CV/ansøgning eller øvrig kontakt.

Virksomheden er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

lemo-recruitment ApS

Asmild Vænge 93

8800 Viborg

CVR-nr.: 39222485

Tlf.: +45 2176 0776

mail: morten@lemo-recruitment.dk

Formål

Vi indsamler og behandler dine persondata med det formål at kunne vurdere dine kvalifikationer, potentiale og din personlighed til at matche en given stilling.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores persondatapolitik og behandlingen af dine persondata til ovennævnte formål vil i de fleste situationer være:

At behandling er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Dit samtykke til indhentelse af referencer i forbindelse med vores vurdering af din profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.  

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig

Vi indsamler og registrerer følgende persondata om dig:

Generelle oplysninger: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, køn samt uddannelsesniveau.

Rekrutteringsrelaterede oplysninger: din ansøgning, CV og anbefalinger.

Vi fraråder, at dine oplysninger til os indeholder følsomme personoplysninger som f.eks. racemæssig eller etnisk oprindelse, religiøs tilhørsforhold, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Hvis besættelsen af en stilling undtagelsesvis fordrer krav til helbredsmæssige forhold, vil vi – efter konkret vurdering heraf – bede om ansøgers samtykke til at behandle sådanne oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Adgang til personoplysninger

Dine personoplysninger er iht. vores persondatapolitik kun tilgængelige for medarbejdere hos lemo-recruitment ApS som har et arbejdsbetinget behov for adgang til oplysningerne. Du kan til enhver tid få oplyst specifikt hvem det drejer sig om, og præcist hvad den enkelte har adgang til.

Databehandlere

Vi kan i nogen tilfælde have besluttet at lade tredjemand foretage behandling af persondata på vegne af os. En sådan tredjemand vil være en såkaldt databehandler. 

Dine oplysninger overføres som udgangspunkt ikke til lande uden for EU/EØS (tredjelande).

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi behandler de personoplysninger, som du selv har oplyst i forbindelse med din indsendelse af ansøgning og som en del af rekrutteringsprocessen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis vores samarbejde resulterer i en stillingsbesættelse, vil CV/ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive slettet efter udløb af den garantiperiode for rekrutteringen, vi har stillet over for vores kunder.

Hvis ansøgningen ikke resulterer i en stillingsbesættelse, opbevarer vi CV/ansøgningen og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på højst 6 måneder efter vores afslag. Kandidaten kan til enhver tid vælge at blive slettet tidligere.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et eventuelt samtykke, som du måtte have afgivet i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Du kan kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen indeholder nogle bestemmelser om den registreredes rettigheder, herunder f.eks. ret til indsigt, ret til at blive slettet, ret til at gøre indsigelse og ret til berigtigelse. Vi har nedenfor beskrevet dine rettigheder i de tilfælde, hvor vi behandler persondata om dig.

Du kan sende en anmodning om udnyttelse af en af dine rettigheder til kontaktoplysningerne, som fremgår ovenfor.

Vi vil herefter snarest muligt, og senest en måned efter modtagelsen af anmodningen, besvare anmodningen.

Når vi har modtaget din anmodning, undersøges det om betingelserne for rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger vi for, at rettigheden bliver opfyldt. 

Ret til indsigt og berigtigelse

Du har altid ret til indsigt i, hvilke persondata vi har registreret om dig. 

Du kan ved at rette skriftlig henvendelse til os få oplyst, hvilke persondata vi som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, og hvem der modtager dataene samt en række andre oplysninger. 

Såfremt du opdager, at de persondata du selv har oplyst os i forbindelsen med din kontakt til os er fejlbehæftede eller vildledende, kan du rette henvendelse til os om dette, hvorefter vi foretager korrektion af disse data.

Ret til sletning

Du har ret til at få dine persondata slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke længere har et formål med behandling af dine persondata.

Ret til begrænsning 

Du har ret til at opnå begrænsning af vores behandling af dine persondata, f.eks. hvis du bestrider rigtigheden af dine persondata. Vi vil i så fald alene opbevare dine persondata, indtil din indsigelse er behandlet. Såfremt vi hæver begrænsningen af vores behandling af dine persondata, vil du forinden blive orienteret om dette. 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format at få de oplysninger, som du selv har afgivet overfor os overført, hvor behandlingen er baseret på en aftale eller dit samtykke.

Ret til at klage

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine persondata, udnyttelsen af dine rettigheder eller ønsker at klage over vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne ovenfor. 

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk, over vores behandling af dine persondata.

Ændringer i vores persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik vil løbende blive opdateret, således at den altid er tidssvarende. Du kan nedenfor altid se, hvornår persondatapolitikken sidst er revideret.

Persondatapolitik iøvrigt

Når du benytter vores hjemmeside:

Vi indsamler information om din adfærd på vores hjemmeside, med det formål løbende at forbedre siden og lave målrettet markedsføring.

Der indsamles udelukkende personoplysninger i form af IP-adresse, oplysninger om adfærd på siden, samt de oplysninger brugerne selv vælger at afgive.

Opbevaring

De data vi indsamler til statistik, bliver opbevaret i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de slettes automatisk.

Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, hvis persondatapolitik kan være anderledes end vores. Sender du dine personlige oplysninger til disse websteder, er dine oplysninger underlagt deres privatlivspolitik.

Kontaktside

Benytter du vores kontaktformular på hjemmesiden, behandler vi de angivne personoplysninger med formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

På formularen bliver der indsamlet navn og mailadresse. Derudover beder vi om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene de personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Oplysninger der afgives, bliver ikke uden samtykke videregivet til 3. mand.

Modtagere

De personoplysninger du afgiver, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden. Du kan til enhver tid henvende dig til os, og bede os slette dine oplysninger. Du vil i givet fald modtage skriftlig besked når, sletningen er foretaget.

Kunder

Når du er kunde hos lemo-recruitment, vil vi behandle dine angivne virksomheds- eller personoplysninger med det formål at kunne fakturere efter bogføringslovens regler og fremsende fakturaer på mail. Vi benytter e-conomic som regnskabsprogram, og der er indgået en databehandleraftale med Visma, som udbyder programmet.

Dine personoplysninger vil ikke blive tilknyttet virksomhedens nyhedsbrev. Vi retter os efter markedsføringslovens regler og vil beskytte din mailadresse herefter.

Personoplysninger i denne sammenhæng vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring

Ifølge bogføringsloven har vi pligt til at opbevare de personoplysninger vi har modtaget i forbindelse med et kundeforhold, i 5 år efter udløbet af regnskabsåret, jf. bogføringsloven §10. Derefter bliver oplysningerne slettet.

Hvis man stiller spørgsmål via e-mail eller via vores kontaktformular, bliver dine personoplysninger igen opbevaret i 3 måneder.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.

Derfor opfordrer vi dig til at læse deres privatlivspolitik.

Hvem vi deler dine data med

Vi deler dine oplysninger med tredjeparts tjenesteudbydere, der hjælper os med at yde relevante tjenester, som f.eks. levering af nyhedsbrev.

Ved at anvende tredjeparts tjenesteudbydere, kan vi gemme dit navn og e-mail adresse, så vi kan sende dig periodiske nyhedsmail, lejlighedsvise forretningsmeddelelser og nye opdateringer.

Desuden deler vi i rekrutteringsøjemed dit CV og din ansøgning samt øvrige relevante oplysninger med vores kundes ansættelsesudvalg.

Hvor længe gemmer vi dine data

Hvis du skriver en kommentar, bliver denne og dennes metadata opbevaret på ubestemt tid. Dermed kan vi genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk, i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du anvender dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Cookies