Det usagte – nyttig information

Jobsamtalen er i gang. Der er høj fokus på, at kandidaten besvarer dine mange spørgsmål. Men noterer du dig også alt det, der ikke siges? Det usagte. Det er mindst lige så vigtigt, at opmærksomheden rettes mod dette, da der kan ligge megen nyttig information heri. Altså i alt det, som kandidaten ikke finder vigtigt.

Naturligvis har du en god interviewguide til at ligge på bordet foran dig, når du rekrutterer. Den sikrer, at du får spurgt ind til det, du gerne vil i relation til den opslåede stilling. Samtidig sikrer den, at alle kandidater spørges til de samme emner, så du efterfølgende har et relevant grundlag for sammenligning og beslutning.

Se iøvrigt lemo-recruitments anbefalinger til den gode samtale.

Men hvad med alt det som kandidaten undlader? Alt det der ikke siges. Det usagte. Hører eller bemærker du også det?

Ledelseseksperten Emma Brudner´s opmærksomhedspunkter

Ledelseseksperten Emma Brudner opridser i en artikel på inc.com en række opmærksomhedspunkter, du kan overveje for at få det usagte frem i lyset. Det kan vise sig at være nyttig information.

1 Perspektivet

Hvor er kandidatens perspektiv?

Mange interviewspørgsmål undersøger blandt andet graden af kandidatens empati og evnen til at anskue tingene fra flere sider. Det giver i sig selv rigtig god mening.

Men det er ligeledes vigtigt at have et blik for, hvad kandidaten ikke svarer. F.eks. kan du bede kandidaten definere hvad god kommunikation er. Hvor ligger fokus i den forbindelse? Såfremt vedkommende primært indtager sit eget perspektiv herpå, altså at tydelighed og indhold er vigtigt, siger det meget om en anskuelse ud fra eget perspektiv. Men hvad du i lige så høj grad bør have fokus på er kandidatens anerkendelse af modtagerens perspektiv. Altså forståelsen, forudsætningerne, synspunkter, behov etc. Hvis dette modtagerperspektiv er fraværende, bør det klart vække din nysgerrighed yderligere.

2 Interessen

Hvad er kandidatens reelle interesse for arbejdspladsen?

Er kandidaten i virkeligheden nysgerrig på arbejdspladsen? Har ansøger udelukkende fokus på sig selv og egne kompetencer under samtalen, bør det ligeledes undre dig. Arbejdspladsen og jobbet bør være det primære omdrejningspunkt for samtalen. Også når kandidatens kvalifikationer og personlighed skal vurderes i relation til den samlede kontekst. Hvis kandidaten ikke udviser en naturlig nysgerrighed på selve jobbet, de udfordringer og muligheder der ligger heri, virksomhedens produkter/ydelser, strategi, kunder, korte og langsigtede mål, markeder etc. kan der være god grund til at overveje, hvordan vedkommende generelt tackler opgaverne eller udfordringerne i dagligdagen. Hvordan prioriteres der, når vedkommende møder svære situationer? Er det med sit eget eller arbejdspladsens bedste for øje?

3 Svaret

Fik jeg besvaret dine spørgsmål?

Spørger kandidaten ind til dette i ny og næ under samtalen? Et simpelt: “besvarede jeg dit spørgsmål”? eller “var det mon det, som du var på udkig efter”? indikerer, at at vedkommende har bevidsthed om, at denne samtale er en dialog og ikke en monolog. Begge parter skal således have noget med sig fra samtalen. Samtidig sender det dig et positivt signal om, at kandidaten er bevidst om at få præstationen til at leve op til forventningerne. Den tages med andre ord ikke for givet. Det kan også give dig nyttig information, hvis du holder øje med, om kandidaten undervejs tager ansvar for tiden eller blot taler løs i en uendelighed. Kandidater der proaktivt har øje på tiden, fortæller dig nemlig samtidig, at de anser din tidsplan for lige så vigtig som deres egen. Igen her formår kandidaten at rette sit fokus væk fra sig selv og udad mod sine omgivelser.

4 Spørgsmålene

Hvilke spørgsmål stilles ikke?

De fleste spørgsmål under en samtale kommer naturligvis fra dig. Men du må endelig ikke glemme fokus på de spørgsmål som kandidaten stiller dig, eller i særdeleshed ikke stiller. Spørgsmål fra kandidaten om muligheder for flextid, work life balance, hjemmearbejdsplads etc. er selvfølgelig vigtig information. Dem skal der være plads til. Men er det det eneste der fokuseres på, og stilles der ikke et eneste spørgsmål om kulturen, miljøet, kollegerne, virksomhedens værdigrundlag og lignende, bør du dykke mere ned i det. Måske I har været inde på det i samtalen, men hvis ikke I har det, kan det være relevant at overveje, om vedkommende vil passe ind i jeres organisation. Det er vigtigt, at kandidaten udviser interesse i de sociale relationer, der naturligvis også er en væsentlig del af det at arbejde hos jer.

5 Tak

Tak fordi I ville se mig i dag

Man skulle tro, at dette giver sig selv. Men mange glemmer alligevel at udvise taknemmelighed for mødet med virksomheden. Et godt arbejdsmiljø og en åben kultur på arbejdspladsen baseres på gensidig respekt. Så hvis du takker kandidaten for samtalen, uden at vedkommende gengælder takken, så er der god grund til at stille spørgsmål ved, om vedkommende har den ydmyghed og respekt, der skal til for at arbejde for jer?

Hvis du ønsker mere viden eller sparring omkring interviews i rekrutteringsøjemed, er du meget velkommen til uforpligtende at kontakte os.

Avatar photo
MML

Morten Madsen har mere end 20 års erfaring som Koncern HR-chef og Rekrutteringsansvarlig. Han har en HRD erhvervsdiplomuddannelse, er uddannet Business Coach og er certificeret i GARUDAs og Thomas International´s personprofilværktøjer.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *