Halo-effekten – er du påvirkelig?

Halo-effekten. Når andre bedømmer dig.

Kender du følelsen af, at du i første møde med et andet menneske med ét bliver betaget, draget og imponeret? Måske kan det også være en smuk udsigt, der øjeblikkeligt rodfæster sig i din erindring.

Halo-effektens indvirkning på helhedsopfattelsen

Er en udsigt eller et stykke natur i dine øjne helt fantastisk, så ser du kun, hvad dine øjne skuer, og ikke andet. Dette til trods for, at der måske er massiv fattigdom, armod eller lignende lige uden for din synsvinkel. Det er halo-effekten, der nedtoner alle andre indtryk og måske endda slører fakta.

Halo-effekten (halo = glorie) i medmenneskelig henseende er et specielt træk hos en person, som overskygger alt andet og spreder sig ud over andre karakteristika hos vedkommende. Hvis vi eksempelvis betragter en person som varm, tror vi også, at han eller hun er omgængelig, generøs, fredelig og rolig. Altså har vi måske allerede fra starten dannet os et (måske falsk) helhedsindtryk af personen.

Udseendet som halo

En halo, der har en meget stor effekt, er udseendet. Hvis en person er smuk, har andre mennesker en tendens til at udfylde eventuelle fraværende personlighedstræk med det gode udseende.

Det har vist sig at mennesker, der ser godt ud, på mange områder opfattes mere positivt end andre. Smukke mennesker tilskrives endvidere ofte talent, venlighed, ærlighed og intelligens . På denne måde er smukke mennesker et skridt foran. Mennesker med et såkaldt “normalt udseende” kan dog let selv gøre noget for at slå igennem. For at “se godt ud” handler nemlig i lige så høj grad om at se sund og velsoigneret ud samt at fremstå skarp, autentisk og motiveret i mødet med andre.

Non verbal kommunikation

Men også andre centrale træk spiller ind på dine omgivelsers bedømmelse af dig. En bedømmelse, som er vigtig for det samlede indtryk, fordi de i nogle tilfælde fremkalder bestemte forventninger hos den, du sidder over for. Af de mange elementer i kropssproget ( non verbal kommunikation) er det især øjenkontakt, kropsholdning og gestik, der er vigtig at være opmærksom på til jobsamtalen. Og disse skal være i overensstemmelse med konsistensprincippet. Hermed menes, at det du siger, skal afspejles i dit kropssprog. Denne konsistens kræver øvelse.

Hvis du er mere interesseret i non verbal og/eller assertiv kommunikation, kan du lade dig inspirere hos Innoactor eller Novineuro.

Ovenstående er et ultrakort indblik i halo-effekten og dens betydning i mødet mellem mennesker. For at komme dybere i personligheden anbefaler lemo-recruitment altid en personlighedstest i forbindelse med rekruttering. Lad således aldrig Halo-effekten stå alene og hermed være afgørende i beslutningsgrundlaget.

Vil du vide mere om vores GARUDA testkoncept, hvor vi tester personlighed og verbal intelligens, nummerisk intelligens og rummelig intelligens så kontakt os. Det er helt uforpligtende.

Avatar photo
MML

Morten Madsen har mere end 20 års erfaring som Koncern HR-chef og Rekrutteringsansvarlig. Han har en HRD erhvervsdiplomuddannelse, er uddannet Business Coach og er certificeret i GARUDAs og Thomas International´s personprofilværktøjer.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *