Hvad gemmer sig under overfladen?

At rekruttere er et professionelt håndværk, som alt andet. En personlighedstest, efterfulgt af en god dialog mellem kandidat og rekrutteringskonsulenten, er et vitalt værktøj for dette håndværk og en vigtig brik i udvælgelsen af den rigtige kandidat. Det er essentielt for alle parter at få klarhed over, hvad der gemmer sig under overfladen.

Hos lemo-recruitment er vi certificerede i GARUDAS testplatform. Denne blog vil give dig en indføring i, hvordan vi afdækker, hvad der gemmer sig under overfladen.

GARUDAs kompetenceprofiler bygger på Hoved-Hjerte-Ben modellen.

“Hovedet” siger noget om at få ideer, struktur, organisering og så videre.

“Hjertet” siger noget om evnen til at samarbejde, opnå accept på ideer, etablere tillidsforhold og så videre.

“Benene” siger noget om robusthed, evnen til at påtage sig et selvstændigt resultatansvar, gennemføre ideer, løsninger og så videre.

320 udsagn fordelt på 16 personlighedstræk.

Kompetenceprofilen som lemo-recruitment anvender, har 320 udsagn fordelt på 16 personlighedstræk. Dette gør kompetenceprofilen til en af markedets mest omfattende personprofiler. Den er et fremagende hjælpeværktøj til at rekruttere, onboarde og udvikle medarbejdere og ledere.

Når kandidaten har udfyldt sin kompetenceprofil genereres der en rapport, der dels giver et grafisk overblik over de 16 personlighedstræk, dels uddyber de enkelte adfærdstræk med gode fortolkningstekster. Disse forklarer nøje, hvor kandidaten har sit fokus.

Grafikken og fortolkningsteksterne i forening fungerer som et rigtig godt udgangspunkt for den åbne og ligeværdige dialog i samtalesituationen.

Hovedets adfærdstræk.

System Fleksibilitet; Er kandidaten orienteret mod regler og orden, eller mere fleksibel?
De regler og rammer som vi er en del af. Hvor meget indordner vi os under rammerne, og hvor meget ønsker vi at frigøre os fra disse.

Helhedsorientering; Er kandidaten detaljeorienteret, eller mest helhedsorienteret?    
Hvorvidt fokuserer vi på opgavens detailsammenhæng, eller hvor meget ser vi på opgaven i et større perspektiv.

Abstrakt Tænkning; Er kandidaten konkret tænkende, eller mere abstrakt tænkende? 
Angribes opgaven ud fra en konkret og håndterbar facon, eller anskues opgaven mere teoretisk med brug af modeller.

Risikovillighed; Er kandidaten sikkerhedsorienteret eller mere risikovillig?         
Er det værd at tage en chance, og skal denne så kalkuleres før den tages eller tages beslutninger oftest impulsivt.

Selvbeherskelse; Er kandidaten selvbehersket i sin fremtoning, eller mere impulsiv?         
Hvor meget skal der til, før vi spontant lader os mærke af det vi møder. Siger vi kontant og konsekvent fra, eller forholder vi os rolige og afventende.

Hjertets adfærdstræk.

Indfølingsevne; Er kandidaten distanceret, eller mere optaget af andres reaktioner og psykologi?     
Hvor gode er vi til at sætte os i en anden persons sted. Bruger vi tid på at lytte og forstå, eller er vi optaget af vores egne gøremål.

Social kontakt; Er kandidaten udadvendt eller indadvendt?
Ønsker vi at omgive os med andre. Kan vi lide den sociale omgang og at være med i forskellige sociale begivenheder, eller har vi det bedst med at agere alene.

Social fleksibilitet; Er kandidaten fokuseret på normer, eller mere social fleksibe?
Hvor stor er vores tolerancetærskel overfor andre. Kan vi acceptere at folk ikke nødvendigvis ligner os i væremåde, og at der kan være forskellige opfattelser af hvordan man bedst arbejder sammen.

Opbakning; Er kandidaten selvhjulen, eller støttesøgende?                
Hvor stort behov har vi for at ’stå på egne’ ben. Har vi brug for at blive bekræftet og støttet i vores opgaveløsning, eller kører vi på uden hensyn til andre.

Tillid/Tiltro; Er kandidaten skeptisk af natur, eller mere tillidsfuld i sin omgang med andre?
Hvor parate er vi til at stole på andre. Er vi skeptiske overfor nye personer, samt de omgivelser vi præsenteres for, eller er vi parate til at være endog meget åbne i vores søgen efter nye impulser.

Benenes adfærdstræk.

Præstation; Er kandidaten samordnende, eller konkurrerende i forholdet til alt og alle?              
Vi vil gerne præstere et resultat. Spørgsmålet er blot, om vi gør det alene for at vinde, eller om vi ønsker at gøre det for at vinde sammen med nogen.

Indflydelse; Er kandidaten tilpassende eller indflydelsessøgende?                
Vores ønske om at bestemme hvordan tingene skal gøres. Betyder det meget for os at have indflydelse på tingene, eller kan vi leve med at andre tager ordet eller teten.

Selvtillid;  Er kandidaten selvkritisk eller selvsikker?                    
Hvor meget tror vi på os selv, og hvordan udtrykker vi os i vores omgang med andre. Er vi selvsikre og fattede, eller søger vi at undskylde og undvige.

Frihedstrang; Er kandidaten frihedssøgende eller indordnende?
Vores behov for at kunne udføre en opgave på vores egen måde hvis vi har en stor selvstændighed indbygget, ligesom vi ikke ønsker at nogen skal blande sig. Modsat kan vi have det fint med faste rammer og struktur i vores hverdag.

Psykisk styrke; Er kandidaten sensitiv eller robust af natur?
Hvor meget modstand kan vi klare. Skal der meget til, før vi giver efter, eller vil begrænset modgang kunne slå os ud af den. 

Fysisk energi; Er kandidaten rolig eller opereres der med et højt energiniveau?
Er vi energibomber, der er her, der og alle vegne, som bare ikke kan sidde stille.
Eller er vi mere rolige og tager tingene i et lidt mere adstadigt tempo. 
Viser hvorvidt man ’arbejder med hovedet under armen’ eller ’bruger hovedet fremfor benene’.

Således en hurtig indføring i Hoved-Hjerte-Ben modellen.

Hvis du ønsker mere viden om modellens anvendelse i rekrutteringsøjemed, eller kunne se fordelene i en test som en del af din personlige udvikling, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er her for dig.

Avatar photo
MML

Morten Madsen har mere end 20 års erfaring som Koncern HR-chef og Rekrutteringsansvarlig. Han har en HRD erhvervsdiplomuddannelse, er uddannet Business Coach og er certificeret i GARUDAs og Thomas International´s personprofilværktøjer.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *