Vi tager ansvar i en global verden

Nedlukninger og restriktioner for at stoppe spredningen af COVID-19 går hårdt udover piger og unge kvinder. De vil mærke konsekvenserne i mange år, hvis ikke verdenssamfundet handler nu. Vi tager ansvar i en global verden og udviser verdenssind.

https://planbornefonden.dk/for-virksomheder/

Kilde: Børnefonden

Misbrug, omsorgssvigt, frygt, sult og dårlige muligheder for at få en uddannelse og en lysere fremtid. Det er nogle af de langsigtede konsekvenser, COVID-19 kan få for piger og unge kvinder advarer PlanBørnefonden og Plan International i en ny rapport.

Baggrunden er en undersøgelse, der ser på både de kort- og langsigtede konsekvenser for piger og kvinder af en række tidligere humanitære kriser. I forbindelse med bl.a. Ebolaepidemien i Vestafrika i 2014, hungersnød og konflikt i Sydsudan samt Rohingya-krisen kan vi konstatere, at piger er i forhøjet risiko for:

  • Ikke at komme tilbage i skole
  • Ikke at kunne få job, når samfundene genåbner
  • Blive ofre for vold og misbrug i hjemmene, når skolernes og sundhedssystemernes beskyttende rammer er sat ud af spil
  • At mangle både penge og mad
  • At ende i børneægteskaber og for tidlige graviditeter
  • At blive udsat for smittefare som konsekvens af, at det ofte er pigerne, der varetager omsorgen for de syge

Plan Internationals direktør, Anne-Birgitte Albrectsen udtaler

”Vores analyser af tidligere undersøgelser viser, at piger bliver hårdt ramt, når kriserne sætter ind,” forklarer Plan Internationals direktør, Anne-Birgitte Albrectsen.

”Vi er ikke kun bekymrede for de sundhedsmæssige konsekvenser af COVID-19. Tiltagene for at standse pandemien medfører også en række negative konsekvenser. Vi har talt med piger om, hvordan nedlukningen af deres samfund påvirker dem. De er bange, frustrerede og keder sig. De har brug for tydelig information om pandemien og støtte til at håndtere dens konsekvenser for dem og deres familier.”

Nedlukninger giver problemer

Regeringer verden over har været hurtige til at iværksætte tiltag, der skal stoppe spredningen af COVID-19, og nedlukningen af samfund påvirker nu mindst halvdelen af jordens befolkning. Konsekvenserne af de metoder kommer til at påvirke den verden, piger vokser op i, fundamentalt.

Lige nu er 743 millioner piger tvunget ud af skolerne. I mange skrøbelige samfund bliver pigerne i den aktuelle situation presset til at hjælpe til med opgaver i hjemmet eller skaffe en indkomst for at få mad på bordet. Dette betyder i mange tilfælde, at de ikke får mulighed for at komme tilbage i skolerne, når de genåbner. Vi risikerer at sætte 20 års fremskridt for pigers uddannelse over styr og efterlade sårbare piger uden adgang til social støtte, hvis ikke verdenssamfundet gør noget nu.

En voldelig atmosfære

Vi har også set en alarmerende stigning i kønsbaseret vold på verdensplan. Da karantæneperioden var på sit højeste i Kina, var der tre gange så mange opkald til krisecentre for kvinder som normalt omkring vold i hjemmene. Også i Danmark har vi oplevet en stigning i henvendelser til krisecentrene for kvinder under nedlukningen af samfundet.

På verdensplan kan den manglende adgang til psykosocial støtte og beskyttelse, forsvindende indkomstmuligheder og omprioritering af midler fra kvinders adgang til seksuel og reproduktiv sundhed få katastrofale og langsigtede konsekvenser for en hel generation af piger.

Direktør Morten Madsen: Vi tager ansvar!

Direktør Morten Madsen fra lemo-recruitment udtaler i forbindelse med ovenstående artikel fra Børnefonden, at vi tager ansvar i en global verden og udviser verdenssind.

Derfor er støtten nu øget til Børnefondens aktiviteter.

Avatar photo
MML

Morten Madsen har mere end 20 års erfaring som Koncern HR-chef og Rekrutteringsansvarlig. Han har en HRD erhvervsdiplomuddannelse, er uddannet Business Coach og er certificeret i GARUDAs og Thomas International´s personprofilværktøjer.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *