Danmarks Indsamling 2022

Sammen er vi stærke! Kr. 101.087.510. Så meget samlede Danmark ind i aftes til Danmarks Indsamling 2022.

Hos lemo-recruitment ApS er vi glade for igen i år at kunne bidrage til at forbedre forholdende for specielt verdens børn.

DANMARKS INDSAMLING 2022: CORONAKRISENS BØRN

Coronakrisen har delt verden i to. Under vores himmelstrøg er vi langsomt vendt
tilbage til en tryg hverdag, men i mange af verdens fattigste lande er krisen ude
af kontrol. Dødeligheden er steget, fattigdommen er vokset, folk sulter. Overalt
hvor nøden før var stor, er den nu ekstrem, og det vil kræve år, før verdens
fattigste har kæmpet sig tilbage til niveauet før pandemien.

Konsekvenserne rammer alle, men det er ofte børnene, der bliver hårdest ramt.
Fordi deres håb om en bedre fremtid forsvinder.
For millioner af børn er en genkendelig hverdag med skole og leg, erstattet af et
liv, hvor basale afsavn og utryghed fylder alt. Risikoen for af dø af sult eller fejlernæring er overhængende, og frygten for at blive drevet på flugt er konstant.

Derfor kalder Danmarks Indsamling igen i år på danskernes store hjerte. Med bæredygtige udviklingsprojekter i 13 lande, kan vi sammen give coronakrisens børn
en ny start, med nyt håb og nye muligheder. Vi kan hjælpe dér, hvor nøden er
tydeligst, men også dér, hvor katastrofen er stille og let bliver overset.

Vi kan sikre, at børnene får adgang til rent drikkevand; at de får uddannelse
og beskyttelse; at der er en læge, der kan hjælpe, og en voksen, der kan give
dem den omsorg, de mangler. Vi skal gøre det, fordi vi er et lille land
med et stort hjerte. Vi skal gøre det nu, fordi børnene har akut brug
for vores hjælp. Og vi skal gøre det sammen, fordi ingen kan gøre det alene.

Sammen er vi stærke!

Avatar photo
MML

Morten Madsen har mere end 20 års erfaring som Koncern HR-chef og Rekrutteringsansvarlig. Han har en HRD erhvervsdiplomuddannelse, er uddannet Business Coach og er certificeret i GARUDAs og Thomas International´s personprofilværktøjer.