Tænker du logisk?

Et af rekrutteringskonsulentens vigtigste værktøjer er en logiktest. En test som i tæt samspil med personlighedstesten supplerer kandidatprofilen med et bud på kandidatens verbale, abstrakte og nummeriske ræsonnement. Tænker du logisk?

De kognitive faktorer er mindst lige så vigtige i den samlede vurdering af kandidatens egnethed, som uddannelse og faglighed, personlighed og referencer.

Hos lemo-recruitment er vi certificerede i GARUDAS testplatform.

Denne blog vil give dig en indføring i, hvordan vi afdækker vores kandidaters kognitive ræsonnement som en integreret del af vores rekrutteringer.

En personlighedstest måler på personens foretrukne adfærd, tankemønstre, behov etc.

Logiske test, som f.eks. GARUDAS logiktest, måler på “størrelsen” af motoren, hvilket vil sige, at den afdækker personens evne til verbal, nummerisk og rummelig ræsonnement.

En logiktest kombineret med en personprofil bidrager således til et mere præcist og forudsigende kandidatmatch i forhold til et givent job.

Vi måler på tre områder med GARUDA logik

Verbal ræsonnement, som er evnen til at forstå kompleks verbal information, samt forstå og tænke logisk om skriftlig information. Hermed bl.a. et indblik i færdigheden i forhold til fagligt relateret information, manualer, rapporter og skriftlige informationskilder.

Abstrakt ræsonnement, som er evnen til at identificere mønstre og tendenser i organisatoriske data. Hermed bl.a. et indblik i hvilket omfang respondenten er i stand til at tilegne sig nye færdigheder, tænke strategisk eller overordnet.

Numerisk ræsonnement, som er evnen til at analysere og spotte mønstre i nummeriske data. Hermed et indblik i evnen til effektivt at identificere kritiske eller centrale problemstillinger og drage logiske konklusioner fra nummeriske data som f.eks. præstationer, effektivitet, lønsomhed etc.

Stanine skalaen

I forbindelse med udlæsningen af det samlede ræsonnement og præsentation af resultatet anvender vi Stanine skalaen. Stanine står for “standard ni” og indikerer ni statistiske enheder fra en skala på et til ni. Disse enheder bruges til at angive et ydelsesniveau, f.eks. en testscore. Stanine skalaen omsættes til en procentfordeling samt angivelse af fordeling af IQ-score sammenholdt med dansk normgruppe.

Tænker du logisk

Hvis du ønsker mere viden om modellens anvendelse i rekrutteringsøjemed, eller kunne se fordelene i en test som en del af din personlige udvikling, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er her for dig.

Avatar photo
MML

Morten Madsen har mere end 20 års erfaring som Koncern HR-chef og Rekrutteringsansvarlig. Han har en HRD erhvervsdiplomuddannelse, er uddannet Business Coach og er certificeret i GARUDAs og Thomas International´s personprofilværktøjer.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *