Velkommen til din nye medarbejder

lemo-recruitment ApS præsenterer i denne blog fjerde og sidste afsnit af vores rekrutteringsguide. Denne gang med en opsamling på rekrutteringsprocessens delelementer helt frem til at du byder velkommen til din nye medarbejder.

Rekrutteringsprocessens delelementer

Grundlaget for enhver succesfuld rekruttering er som tidligere omtalt en grundig vurdering af virksomhedens aktuelle bemandings- og kompetencebehov.

Denne rekrutteringsguide er målrettet dig, der ikke hver dag sidder med rekruttering som dit primære håndværk. Dig, hvor rekruttering er en ekstra opgave, der skal passes ind i en i forvejen travl hverdag. Dig, som ønsker at stille skarpt på rekrutteringsdisciplinen, så forløbet bliver optimeret og professionaliseret. Kort sagt: Dig, som ønsker et bedre grundlag for at komme i mål med den helt rigtige kandidat – altså helt frem til at du byder velkommen til din nye medarbejder.

Rekrutteringsprocessen i sin helhed

Med reference til tidligere blogindlæg består en rekrutteringsproces af følgende underpunkter :

 • Fastlæggelse af behov- og ansøgerprofil
 • Kan rekrutteringsprocessen håndteres internt? skal der hjælp til hele eller dele af processen?
 • Tidsplan for rekrutteringen opstilles
 • Ansættelsesudvalg nedsættes
 • Employer Branding – står I stærkt hos de potentielle kandidater? Hvordan rammer vi rigtig?
 • Jobannonce – format (traditionel annoncering, video, radioindslag )
 • Annonceringsstrategi – valg af medier
 • Eventuel search som supplement til annoncering?
 • Ansøgnings- og CV gennemgang – tilbagemelding til kandidater om modtagelse af ansøgning
 • Indledende kandidatscreening
 • Planlægning, indkaldelse og gennemførelse af 1. jobsamtalerunde
 • Kandidattest og feedback
 • Eventuel 2. samtalerunde hvor kandidaten præsenterer sit bud på en konkret opgave
 • Referencer – husk samtykke
 • Kontraktudarbejdelse og ansættelsesforhold (overenskomster, lokalaftaler)
 • Afslag til ikke valgte kandidater (vær opmærksom på begrundelser!)
 • Persondatahåndtering (GDPR)
 • Preboarding (eventuelt yderligere information samt fremsendelse af relevant virksomhedsmateriale til kandidaten)
 • Velkommen til din nye medarbejder. Onboarding (her henvises til tidligere blogindlæg)

Forhandling og ansættelse

Når den endelige beslutning er taget om valg af kandidat, sker selve ansættelsesforhandlingen, og kontrakten underskrives.

Kontraktunderskrivelse

Der er naturligvis under samtalerne blevet drøftet jobindhold og performancemål for dette, forventninger til løn/gage, arbejdstid, ferieforhold, overenskomster, lokalaftaler og så videre. I denne proces er det vigtigt at vise de bedste intentioner for at kunne tiltrække, fastholde og udvikle kandidaten i jobbet.

Det kan ofte være en lidt besværlig øvelse at kontraktforhandle, specielt hvis kandidaten har nogle specielle kompetencer, som virksomheden akut står og mangler. Så må man som virksomhed gøre sig overvejelser i forhold til at rykke sig, med skyldig skelen til de øvrige medarbejderes ansættelsesforhold og de problemer det kan give internt, hvis der bliver et for stort gab i løn og andre personalegoder mellem den nye kollega og de øvrige.

Pre- og onboarding

Som det fremgår af ovenstående, er rekrutteringsprocessen omfattende og tidskrævende. Set fra kandidatens perspektiv er det, eller det bør altid være det, en god oplevelse at starte i nyt job. Derfor er det også en rigtig god idé at tænke pre- og onboarding i i rekrutteringsprocessen. Husk i den forbindelse at det ikke kun er kandidaten, du skal tænke på. Dine nuværende medarbejdere får også en ny kollega. Vær derfor opmærksom på, med respekt for fortrolighed i relation til kandidaten og processen, løbende at orientere dem i forhold til f.eks. opstart og anden relevant information.

Der er mange måder at lave en god onboarding på. Det vigtigste er, at når du byder velkommen til din nye medarbejder, føler vedkommende sig professionelt behandlet gennem hele processen, frem til vedkommende fysisk indtager sin plads i virksomheden.

Hvis ikke, er der stor risiko for, at vedkommende bliver en del af statistikken om nyansatte med mindre end et år i jobbet.

Rigtig god fornøjelse med jeres næste rekruttering.

Kontakt lemo-recruitment

Kontakt lemo-recruitment på tlf. +45 2176 0776 eller e-mail morten@lemo-recruitment.dk hvis du ønsker hjælp til din rekruttering, eller udvalgte områder heri. Læs mere om vores unikke “slot-recruitment” tilbud på at indgå i din rekrutteringsproces, præcis der hvor du har behov. Billigere, enkelt, fleksibelt og målrettet – og stadig med et super professionelt resultat. Det kalder vi samarbejde.

Avatar photo
MML

Morten Madsen har mere end 20 års erfaring som Koncern HR-chef og Rekrutteringsansvarlig. Han har en HRD erhvervsdiplomuddannelse, er uddannet Business Coach og er certificeret i GARUDAs og Thomas International´s personprofilværktøjer.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *