Er du en god leder, og hvorfor mon?

Er du en god leder, og hvorfor mon? Se her hvad den gode leder bl.a. kan sige til medarbejderne.

“Undskyld”, “tak” eller, “hvad synes du”? Som leder er det, du siger og gør afgørende for medarbejdernes arbejdsglæde, motivation og trivsel. Se her, hvilke sætninger den gode leder ofte formår at sige.

”Jeg tog fejl”

Den gode leder finder ikke på undskyldninger, når han eller hun begår fejl. Lederen står ved sine fejl, og bekendtgør når der er truffet en forkert beslutning, eller når en situation måske er håndteret forkert – og siger undskyld, hvis det er på sin plads.

Selvom ingen bryder sig om at begå fejl, er det umuligt at undgå. En decideret frygt for at begå fejl, kan således udvikle sig til en nulfejlskultur som dræber alt nytænkning og handlekraft.

Derfor vil den gode leder kontinuerligt fokusere på læring, og når en medarbejder begår fejl, skal der ikke placeres skyld og hænges folk ud. Bliver fejlene præsenteret i et psykologisk trygt miljø, vil arbejdspladsen kunne drage nytte af en endnu større kilde til læring.

”Har du tid til en snak?”

Udover den årlige og traditionelle MUS-samtale med medarbejderne, tager den gode leder løbende en snak med medarbejderne om trivsel og udvikling. Tiden lederen bruger på de løbende samtaler med medarbejderne er en “return on investment” investering, der giver mere tilfredse medarbejdere, som leverer bedre og flere resultater.

1:1 møder med medarbejderne er klart en vigtig mulighed for, at du kan: 

 • Rammesætte opgaverne
 • Tilbyde vejledning i forhold til, hvordan opgaverne kan løses
 • Give og få opdateringer
 • Dele dine visioner og målsætninger
 • Motivere og inspirere
 • Lære
 • Coache og udvikle specifikke områder
 • Drøfte karriereplaner og udvikling
 • Lytte
 • Brainstorme og løse problemer
 • Samle op på løse ender
 • Give og modtage feedback.

”Jeg har tillid til, at den klarer du”

Ledere, der er dygtige til at skabe tillid, ser, at tilliden smitter af på medarbejdernes arbejdsglæde, produktivitet og loyalitet.

Tillidsfulde relationer er vigtige for et succesfuldt samarbejde, opgaveløsningen og medarbejdernes engagement og trivsel. Der er ikke noget mere ødelæggende for en medarbejders motivation end en leder, som ikke har tillid og kontrollerer og følger op på de mindste detaljer.

Slip nu medarbejderne fri! Kan du ikke det, har du fejlet som leder, og det er måskwe ikke den rigtige medarbejder du har, eller du er måske ikke den rigtige leder for dine medarbejdere?

I en undersøgelse fra Væksthus for Ledelse peger medarbejderne på tre måder, ledere kan vise, at de har tillid til dem og bakker dem op:

 • Du viser ægte engagement i medarbejdernes arbejde og spørger åbent ind til, hvordan det går.
 • Du lader medarbejderne løse opgaver og træffe beslutninger selv, men er til rådighed for fælles refleksion og læring.
 • Du bakker medarbejderne tydeligt op udadtil – og tager eventuelle konflikter og uenigheder internt.

Bag lederens behov for at kontrollere, ligger ofte en personlig frygt for at fejle. Men for meget kontrol øger risikoen for fejl, fordi medarbejdere mister tilliden til deres egne evner og begynder at tro, at den eneste måde de kan passe deres arbejde er, hvis lederen kontrollerer dem.

5 gode råd: Sådan undgår du at kontrollere i sådan en grad, at det svækker tilliden:   

 • Tag en åben snak med medarbejderen om, hvilket niveau du vil være involveret i løsningen af medarbejdernes opgaver, og hvor og hvordan de skal inddrage dig
 • Fortæl, hvad opgaven går ud på, og hvad du forventer, men ikke hvordan den skal løses
 • Sørg for at levere de nødvendige ressourcer, informationer og den støtte, der er nødvendig for, at dine medarbejdere kan leve op til dine forventninger
 • Forvent at vinde (det meste af tiden)
 • Giv løbende feedback og ros.

”Hvordan går det med surdejen?”

Er det hundetræning, italienske vine eller familien, der fylder for medarbejderen i fritiden? Og hvordan går det egentlig med genoptræningen af Bentes ben efter ulykken? En god leder interesserer sig for sine medarbejdere – også udenfor arbejdspladsen. Det giver tættere relationer at tale om noget, der ikke handler om arbejde, også på arbejdet.

Lederen ved, hvis der er udfordringer på hjemmefronten og hjælper medarbejderen med at håndtere den personlige krise i forhold til arbejdet.

”Godmorgen”

Den gode leder gør sig umage med at overholde takt, tone og god opdragelse. Du kan nemt gøre en medarbejders dag usikker ved ikke at sige godmorgen eller farvel. Alt, hvad du gør og siger bliver tolket. Også det, du ikke siger, eller ikke gør. Se f.eks. også hvad manglende information betyder og kan medføre ved jobsamtalen mellem leder og en måske kommende medarbejder. Altså det usagte.

Så når du træder ind på arbejdet efter en hektisk morgen, hvor mælken til morgenkaffen var sur, cyklen punkteret og teenageren havde tøjkrise, og du glemmer at sige god morgen, så skaber det uro og bekymring.

Den medarbejder der oplever, at du møder ind ved at tage lidt hårdere i håndtaget, og ikke hilser, som du plejer, vil tænke:

Er han/hun sur på mig? Var det mailen, jeg sendte i går? Er det en dum dag at spørge om hjælp til planlægningen af mødet?

Ledere har naturligvis også dårlige dage. Men som leder har man en særlig forpligtigelse til ikke at lade det gå ud over andre. Den gode leder er i stand til at håndtere egne følelser af f.eks. irritation og vrede, og kende sig selv godt nok til at vide, i hvilke situationer de typisk opstår.

”Hvordan kan jeg hjælpe dig?”

Som leder er både evnen til at tage imod og evnen til at hjælpe andre en vigtig parameter i lederrollen,

Det at hjælpe er en almindelig, men alligevel kompleks proces. Det er kernen i det, vi kalder teamwork, og et uundværligt element i en organisations effektivitet. Det er en af ledernes allervigtigste opgaver…” Edger Shein, amerikansk organisationspsykolog, i bogen ”Hjælp – om at tilbyde og modtage hjælp:

En god leder hjælper således med at fjerne de forhindringer, der kan spænde ben for, at medarbejderne kan løse deres kerneopgave. Det betyder ikke, at lederen kan eller bør hjælpe med alt. Det handler om at spotte, hvis en medarbejder er kørt fast eller har brug for hjælp til at løse en opgave. Samtidig må lederen heller ikke være for stolt til selv at bede andre om hjælp.

At hjælpe hinanden kræver, at der er en organisationskultur, hvor man tør give og bede om hjælp.

”Hvad synes du?”

God ledelse er umulig uden inddragelse af medarbejdernes faglige vurderinger, indsigt og refleksioner. En god leder vil derfor lytte til medarbejdernes ideer og sørge for at inddrage dem, når han eller hun træffer beslutninger. Og gerne i starten af processen.

Det gør i sidste ende lederen i stand til at træffe bredere funderede beslutninger. Men det viser også medarbejderne, at du respekterer dem og stoler på deres faglige input. Du ved ikke alt, og du har brug for deres hjælp til at blive klogere. 

Det var fantastisk at se, din håndtering af den situation

Ros og anerkendelse får os til at vokse. Den gode leder giver jævnligt medarbejderne ros for deres indsats og er særligt god til at være konkret, når han eller hun giver ros.

Medarbejderne kan nogle gange have svært ved at se, hvordan deres indsats bidrager til kerneopgaven og organisationens overordnede mål. Det betyder derfor noget, når deres leder fortæller dem, at de værdsætter deres indsats. Og at det ikke kun er fordi, de nyder godt af den – men også på grund af, at borgerne og organisationen nyder godt af den.

Når en medarbejder leverer en superpræstation eller håndterer en vanskelig udfordring, så er det sjældent uden omkostninger. Her er det også vigtigt, at lederen lader medarbejderen vide, at du ser de omkostninger, der har været forbundet med deres ekstraordinære indsats.

Din ros kan dog have den helt modsatte effekt, hvis f.eks.:

 • Du ikke ved, hvad du roser
 • Du roser fordi, at du har fået at vide, at du skal. Ikke fordi rosen er fortjent
 • Du er ironisk i dit tonefald. F.eks. ”Nej, hvor er DU bare dygtig”
 • Du pakker din kritik ind i ros
 • Du konsekvent roser nogle, og overser andre
 • Du roser fordi, du er konfliktsky og ikke vil give kritik

”Tak”

”Tak for i dag”, ”tak for et godt møde”, ”tak for en god indsats”… Det er nemt at glemme at takke, og mange ledere undskylder sig med, at medarbejderne godt selv kan regne ud, at de gør det godt.

De ledere, der sjældent bruger ordet, forklarer det med, at hvis medarbejderne gjorde det helt forkert, ville de jo høre for det. Men det gør en forskel at sige det højt og er med til at understrege, at du værdsætter din medarbejders indsats.

Ting du kan takke for:

 • Det gode samarbejde
 • Deres entusiasme, gåpåmod og gode humør
 • At de hjælper til, at du kan stå op og tage på arbejde med et smil på læben – hver dag
 • Deres bidrag til projektet/afdelingen/organisationen
 • Den gode stemning og kultur
 • Deres indsats og det arbejde, de laver
 • Den tillid de udviser
 • Deres omtanke
 • Jeres resultater
 • Deres personlighed.
Tak til Lederweb for denne spændende artikel om den gode leder.

Avatar photo
MML

Morten Madsen har mere end 20 års erfaring som Koncern HR-chef og Rekrutteringsansvarlig. Han har en HRD erhvervsdiplomuddannelse, er uddannet Business Coach og er certificeret i GARUDAs og Thomas International´s personprofilværktøjer.